News & Events

การร่วมลงนามความร่วมมือข้อตกลงเพื่อซื้อขายปลากะพงขาว

8 Feb 2016
การร่วมลงนามความร่วมมือข้อตกลงเพื่อซื้อขายปลากะพงขาว

ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือข้อตกลง เพื่อซื้อขายปลากะพงขาว ระหว่างบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว ลุ่มแม่น้ำบางปะกง โดยได้รับการสนันสนุนจาก กรมประมงเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพเกษตรกรไทยผลิตสินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน ดันขึ้นครัวการบินไทยพร้อมเสิร์ฟผู้โดยสารบนสายการบิน

โดยมีนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน และนายสุทธิ มะหะเลา ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว ลุ่มแม่น้ำบางปะกง ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว พร้อมมี ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง นายเดชา ใจยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบินร่วมเป็นสักขีพยานวันที่ 24 ธ.ค. 2558 ณ ห้องเทพารักษ์ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล อ.เมืองฉะเชิงเทรา


Back to the list

More News related