News & Events

ผู้แทนฝ่ายครัวการบิน (DC) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้แทนร้าน Puff & Pie ในโอกาสเปิด สาขา ปตท.บางบางใหญ่

25 Dec 2017

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 CV / ชุมพล อังคณานุชาติ เป็นผู้แทนฝ่ายครัวการบิน (DC) มอบกระเช้าของขวัญและดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ บริษัท มัม แอนด์ วี จำกัด ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของครัวการบิน บมจ.การบินไทย เปิดร้านจำหน่าย Puff & Pie สาขา ปตท.บางใหญ่ โดยมีคุณอรรถพล ธงประเสริฐ เป็นผู้รับมอบ ณ ร้าน Puff & Pie สาขา ปตท.บางใหญ่


Back to the list

More News related