ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เอ็นซีซี เมเนจเม้นท์แอนด์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมครัวการบิน

12 ก.พ. 2559
บริษัท เอ็นซีซี เมเนจเม้นท์แอนด์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมครัวการบิน

คุณอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (D1) และคุณวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (DC) ให้การต้อนรับ ม.ร.ว.สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์ และคุณวิจารณ์ อภิชาตบุตร จาก บริษัท เอ็นซีซี เมเนจเม้นท์แอนด์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการฝ่ายครัวการบิน ณ อาคารฝ่ายครัวการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559


Back to the list