ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุน ผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล

07 มี.ค. 2560
พิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุน ผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนสินค้ากุ้งทะเลคุณภาพสู่ครัวการบินไทย โดยมี นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ และ นายยุทธนา รัตโน ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ มีนายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผู้ตรวจราชการกรมประมง นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน และนางสุภัททา เข็มทอง ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการสายการบิน บริษัท การบินไทยฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมอันมุ่งเน้นให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อส่วนรวม ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมา การบินไทยมีโครงการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรไทยในหลากหลายรูปแบบ โดยการสั่งซื้อผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจากทุกภาคของประเทศไทยเพื่อให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน เช่น พืชผักผลไม้เมืองหนาวของโครงการหลวง ผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจากดอยคำ ปลากะพงขาวจากกลุ่มเกษตรกร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในครั้งนี้ การบินไทยมีความภูมิใจที่ได้สนับสนุนกุ้งทะเลจากผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยสู่ครัวการบินไทย ในโครงการ “จากธาราสู่นภา” หรือ กุ้งติดปีก ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง สุราษฎร์ธานี ที่มีศักยภาพในการผลิตกุ้งทะเล อาทิ กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาดำ ที่มีคุณภาพ ผ่านการเลี้ยงจากฟาร์มที่มีสุขอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมาจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานกรมประมง ซึ่งครัวการบินไทยมีความต้องการใช้กุ้งทะเลเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารชั้นเลิศถึงปีละประมาณ 330 ตันต่อปี โดยผลิตเป็นเมนูยอดนิยมมาให้บริการและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารทั่วโลก อาทิ ผัดไทยกุ้ง ฉู่ฉี่กุ้ง กุ้งผัดเปรี้ยวหวาน ต้มยำกุ้ง ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมศักยภาพการผลิตสินค้าประมงของผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยสู่สากล สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในการประกอบอาชีพตามนโยบายรัฐ

นอกจากนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันครั้งนี้ ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าและการบริการแบบไทยโดยคนไทย ด้วยอาหารจากวัตถุดิบคุณภาพ ปลอดสารพิษ ตามพันธกิจหลักในการให้บริการของการบินไทยด้วยเสน่ห์แห่งความเป็นไทยบนมาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดระดับพรีเมี่ยมตลอดการเดินทาง


Back to the list

More News related