ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้แทนฝ่ายครัวการบิน (DC) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้แทนร้าน Puff & Pie ในโอกาสเปิด สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

17 พ.ย. 2560

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 CV / คุณชุมพล อังคณานุชาติ และ CV-O / คุณสุภาพ อาคมพิทักษ์ เป็นผู้แทนฝ่าย DC มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณมะลิวัลย์ สุวรรณาพิสิทธิ์ เนื่องในโอกาสเปิดร้านผู้แทนจำหน่าย Puff & Pie สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาคาร 42 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร


Back to the list

More News related