ข่าวประชาสัมพันธ์

DC เป็นผู้ให้บริการอาหารไทยในงานพิธีเปิดเทศกาลไทย (Thai Festival 2019) กรุงโตเกียว

06 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายครัวการบิน โดย DC/วรางคณา ลือโรจน์วงศ์ 

ได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

ให้เป็นผู้ให้บริการอาหารไทยในช่วง Welcome Reception แก่แขกผู้มีเกียรติใน

งานพิธีเปิดเทศกาลไทย (Thai Festival 2019) ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว 

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

โดยมี TYOAA/อานุภาพ กิตติกุล ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

ภายในงานเทศกาลไทยมีการออกร้านอาหารไทย ตลอดจนสินค้าบริการและการแสดงวัฒนธรรมไทยต่างๆมากมาย 

โดยฝ่ายครัวการบินไทย ได้นำเมนูแกงเขียวหวานไก่ และเมนูพะแนงเนื้อ ซึ่งปรุงจากน้ำแกงเอื้องหลวงของฝ่ายครัว

การบินไทย มาให้บริการแขกผู้มีเกียรติในงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ในรสชาติอาหารไทย 

และประชาสัมพันธ์น้ำแกงเอื้องหลวงรูปโฉมใหม่ให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวญี่ปุ่น


Back to the list

More News related