ข่าวประชาสัมพันธ์

Menu Yellow Orchid Jul - Sep 2019

01 ก.ค. 2562
ภัตตาคารเยลโล ออร์คิด ที่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย (OPC) ได้เพิ่มเมนูหมุนเวียน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562


Back to the list

More News related