รับจ้างผลิตเบเกอรี

ฝ่ายครัวการบิน ได้ให้บริการผลิตเบเกอรีแช่แข็ง ตามสูตรรวมถึงการใช้วัตถุดิบที่ลูกค้ากำหนดตามมาตรฐาน HACCP

ปัจจุบันได้ผลิตให้ลูกค้าเพื่อใช้บริการ
บนเครื่องบินที่ประเทศญี่ปุ่น

อาหารแช่แข็ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนกวางแผนการตลาด
171/1 ถ. วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กทม. 10210

โทร. 0-2592-1121 - 29
แฟกซ์. 0-2592-1277
อีเมล: eurngluangfood@thaiairways.com