น้ำผลไม้เอื้องหลวง

 


Orange Juice

น้ำส้มเอื้องหลวง

ส่วนผสม

น้ำส้มเข้มข้นผสม .................... 20%
แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติเจือสีสังเคราะห์

Product Description

น้ำส้มเอื้องหลวง .................... 1,000 มล.
น้ำส้มเอื้องหลวง ....................... 500 มล.