น้ำผลไม้เอื้องหลวง

 


Mixed Fruit Juice

น้ำผลไม้รวมเอื้องหลวง

ส่วนผสม

น้ำส้มเข้มข้นผสม ................... 8.10%
น้ำฝรั่งเข้มข้น ........................ 6.33%
น้ำผลไม้รวม .......................... 6.33%
แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติเจือสีสังเคราะห์

Product Description

น้ำผลไม้รวมเอื้องหลวง ................ 1,000 มล.
น้ำผลไม้รวมเอื้องหลวง ................... 500 มล.
น้ำผลไม้รวมเอื้องหลวง ................... 100 มล.