อาหารกล่อง

*
ชื่อ - นามสกุล
*
กรุณากรอก เบอร์ติดต่อ (ตัวเลขเท่านั้นเช่น 087 1234567)
*
กรุณากรอก อีเมล์
เวลา
*
ระบุจำนวน กล่อง
  • รับจัดตั้งแต่ 50 กล่องขึ้นไป (ต่อ 1 รายการ)
  • ค่าจัดส่ง 600.- บาท ในเขตกรุงเทพมหานคร

* กรุณาสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
*

ชุด A

(ราคากล่องละ 90.- บาท)

ชุด B

(ราคากล่องละ 130.- บาท)
ประกอบด้วย
  • รายการอาหาร
  • ขนม 1 ชิ้น หรือ ผลไม้สด
  • ช้อน, ส้อม พลาสติก, กระดาษเช็ดปากประกอบด้วย
  • รายการอาหาร
  • ขนม 1 ชิ้น หรือ ผลไม้สด
  • น้ำผลไม้รวม 1 ถ้วย
  • ช้อน, ส้อม พลาสติก, กระดาษเช็ดปากของหวาน (เลือกได้ 1 รายการ)


Not readable? Change text.

Please enter valid text
 
* Required fields